ورق نان آزبست

ورق های کلینگریت آزبستی و نان آزبست

ورق های کلینگریت نسوز در انواع ساده ، ساده آغشته به گرافیت ، مسلح به سیم ، مسلح به سیم آغشته به گرافیت در دسترس می باشد و بنا بر درخواست با برندهای معروف جهانی از جمله Klinger , Frenzelit , Ferolite , Tesnit , Temac , Hecker و… در دسترس می باشد. تحمل حرارتی این ورق با توجه به شرایط دما و محیط در انواع مختلف آن از ۱۰۰- الی ۵۵۰+ درجه سانتی گراد می باشد. این ورق در ابعاد ۱/۵*۱ ، ۱/۵*۱/۵ ، ۱/۵*۲ و ۲*۲ متر با ضخامت های ۰/۳ ، ۰/۵ ، ۰/۸ ، ۱ ، ۱/۵ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ میلی متر قابل عرضه می باشد.

ورق نان آزبست | ورق نسوز
ورق کلینگریت | ورق نسوز
گسکت | گسکت گلینگریت | پارسا واشر