واشر خورشیدی

واشر خورشیدی

واشر خورشیدی

واشر ستاره ای : این محصول برای نچرخیدن و حرکت نکردن و باز نشدن پیچ از مهره و سطح استفاده می شود .

سایز های سوراخ های داخل : 3 میلی متر تا 30 میلی متر